Noorderzijlvest pakt kades in stad Groningen aan

© Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest gaat vanaf 2017 kades in de stad Groningen verbeteren. Dat is nodig om in de toekomst wateroverlast in de stad te voorkomen. Het waterschap heeft hier ruim 1,6 miljoen euro voor uitgetrokken.
Risico op overstromingen

Het gaat om een traject van 22,5 kilometer aan kades langs het Reitdiep, het Schuitendiep, het Noord-Willemskanaal, Eemskanaal en de Schipsloot. De aanpak is nodig, omdat door extremer weer ook in de stad Groningen het risico op overstromingen toeneemt.
Bovendien moeten de dijken en kades in de stad Groningen aardbevingbestendig zijn. Behalve met kades gaat het waterschap ook aan de slag met de verbetering van diverse sluizen in Groningen.