Honderden nieuwe banen op Chemiepark Delfzijl

Op en rond het Chemiepark Delfzijl zijn er het afgelopen jaar ruim 600 nieuwe banen bijgekomen. Dat is het gevolg van het rapport 'Chemiecluster op Stoom' van oud-Shell-topman Rein Willems, gericht op de versterking van de chemische industrie in Groningen.
Het plan van aanpak werd opgesteld na de sluiting van aluminiumfabriek Aldel. De angst was dat er door de hoge energieprijzen nog meer bedrijven zouden volgen.

60 miljoen euro

Voor de uitwerking van het actieplan hebben het Rijk en de provincie Groningen 60 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan is 40 miljoen bedoeld om bedrijven te versterken. De rest is bestemd voor opleiding en scholing.

Succesvol

De aanpak werpt zijn vruchten af, zegt CDA-gedeputeerde Patrick Brouns. Het afgelopen jaar zijn er 266 directe en 399 indirecte banen bijgekomen.
Het einde is nog niet in zicht. Bedrijven investeren weer in nieuwe producten of uitbreiding van bestaande capaciteit. Daarnaast wordt ingezet op vergroening van het Chemiepark.

Bioraffinage

Brouns denkt aan bioraffinage. Daarbij worden grondstoffen van chemiebedrijven op milieuvriendelijke wijze verwerkt.
Als de plannen doorgaan, loopt Delfzijl wereldwijd voorop en levert dat opnieuw honderden nieuwe banen op.