'Gasunie moet meer doen om overstromingsgevaar te voorkomen'

© RTV Noord/Steven Radersma
'De kans is klein, maar áls de Tussenklappenpolder bij Zuidbroek weer volstroomt, dan heeft dat grote gevolgen voor de aardgasvoorziening.'
Deze waarschuwing is afkomstig van waterschap Hunze en Aa's en gericht aan Gasunie.
Het waterschap vindt dat het gastransportbedrijf de veiligheid van het stikstofstation in de polder moet verbeteren, hoe klein de kans op een dijkdoorbraak ook is.
Bij dat stikstofstation wordt aardgas uit het buitenland geschikt gemaakt voor het Nederlands gasleidingnet. Dat station wordt waarschijnlijk in de komende jaren uitgebreid.

Steentje bijdragen

Het waterschap is verantwoordelijk voor de kades en dijken rondom de polder. Maar Gasunie zal volgens afdelingshoofd Jelmer Kooistra ook haar steentje moeten bijdragen.
'Wij zorgen ervoor dat die kade op hoogte is, maar 100 procent veiligheid bestaat niet', zegt Kooistra. 'Stel dat er ooit iets gebeurt, en er komt drie meter water te staan, dan ligt er wel een heel dure installatie van Gasunie die volledig onder water staat. Je kunt een extra kade om die installatie heen leggen of het ophogen zodat de installatie ook bij een overstroming boven water blijft staan.'

Negatief advies

Als Gasunie weigert over de brug te komen, dan is Hunze en Aa's van plan het ministerie van Economische Zaken negatief te adviseren over de uitbreiding van het stikstofstation. Dat is overigens geen bindend advies. Kooistra: 'Die verantwoordelijkheid ligt altijd bij Gasunie zelf. Zelfs al geven wij een negatief wateradvies, dan is het altijd nog het besluit van Gasunie en het ministerie van Economische Zaken om wel te bouwen op die locatie.'

Geen waterberging

In 1997 is de Tussenklappenpolder als waterbergingsgebied gebruikt. Gasunie wijst in een schriftelijke reactie erop dat dat niet meer zal gebeuren, omdat er inmiddels voldoende andere waterbergingsgebieden voorhanden zijn.
'Bovendien heeft de provincie eind 2014 bepaald dat het Waterschap moet zorgdragen dat de dijk moet voldoen aan een norm die is vastgesteld op 1:1000. Dat is de zwaarste norm voor regionale waterkeringen', aldus Gasunie.