School en wijkcentrum vrezen oude populieren

Basisschool De Petteflet en wijkcentrum Kostverloren Kwartier in Groningen zijn bang voor drie oude populieren die op het speelplein pal naast hun gebouw staan. Er vallen geregeld zware takken af en de bomen zouden bij storm kunnen omvallen.
'We zijn nu al een paar jaar over deze kwestie in gesprek met de gemeente en het is echt tijd om in actie te komen', zegt Jacob Bolhuis, voorzitter van het wijkcentrum. 'We hebben in het verleden al meegemaakt dat er grote takken naar beneden zijn gekomen, waarvan ik dacht: als je die als volwassene of als kind op je hoofd krijgt, heb je het gehad.'

Ontruimd

Hein van Huizen, conciërge van de school, vertelt dat de klaslokalen in de afgelopen twee jaar al twee keer zijn ontruimd bij harde wind. 'We hebben toen gezegd: dit durven we niet meer. En ook bij de voorjaarsstorm en de zomerstorm van dit jaar lag het hele plein vol met takken en zaten er scheuren in de grond rond de boom.'
De mogelijke gevaren van de drie oude populieren zijn recent onderzocht. In een concept-onderzoeksrapport van Pius Floris Boomverzorging staat onder andere dat de bomen 'niet in hun huidige verschijningsvorm kunnen worden behouden'. De onderzoekers schrijven dat kap van de bomen urgent is.

'Spoedige besluitvorming'

Bolhuis begrijpt niet waar het wachten op is. 'Meteen actie ondernemen, denk ik dan.'
De Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) heeft opdracht gegeven voor het onderzoek. Een medewerker verwacht 'naar alle waarschijnlijkheid deze week' een reactie van de gemeente. Hij verwacht 'spoedige besluitvorming in lijn met het rapport'.

Meer onderzoek

De gemeente Groningen zegt dat alleen het huidige rapport niet voldoende is voor een kapvergunning voor O2G2. Volgens een woordvoerder is door Pius Floris Boomverzorging enkel een 'trekproef' uitgevoerd en moet de gemeente eerst meer weten over de staat van de bomen.
'Ook de wortelkluit van de bomen moet nog worden onderzocht', zegt de woordvoerder. 'Trekproeven zijn niet altijd betrouwbaar. Aan de ene kant wil je zulke monumentale bomen graag behouden, maar als ze aan de andere kant een gevaar opleveren is dat wel lastig. We moeten een besluit nemen op basis van de juiste onderzoeken. Anders zou iemand in de omgeving bezwaar kunnen maken en wordt een kapvergunning afgeschoten door de Raad van State.'