Meer tijd voor rekenwerk aardbevingsbestendige Ringweg

© VIA Drupsteen
Bouwbedrijven die een gooi willen doen naar het werk aan de zuidelijke ringweg in Groningen krijgen zes weken extra de tijd om hun plannen te toetsen aan de nieuwe regels voor aardbevingsbestendig bouwen.
Dat heeft Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu besloten. Schultz heeft bepaald dat de ringweg gebouwd gaat worden volgens Eurocode 8, dat is een Europese richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.

Meerkosten

De meerkosten die het meegeven van deze eisen met zich meebrengen, zijn voor rekening van het Rijk. Hierover werden eerder al afspraken gemaakt. Over de hoogte van de meerkosten worden geen mededelingen gedaan, zolang de aanbestedingsprocedure loopt. Bouwbedrijven zouden met de informatie hun voordeel kunnen doen.
Door het extra rekenwerk verschuift de planning van de gunning van het werk van het eerste kwartaal 2016 naar het tweede kwartaal.