Oppositie deelt sneer uit aan provinciebestuur over windpark N33

De oppositie in de Groninger Staten komt met een motie van treurnis over de gang van zaken rond het windmolenpark bij de N33.
Omdat Gedeputeerde Staten zelf geen keuze hebben gemaakt uit een van de zes varianten, heeft minister Kamp begin vorige maand zelf de knoop doorgehakt.

Regie uit handen

Daarmee heeft de provincie de regie uit handen gegeven, vindt de oppositie. Volgens de partijen heeft het college geen bestuurlijke verantwoordelijkheid getoond en had het meer daadkracht moeten tonen.
De motie wordt gesteund door de complete oppositie: PvdA, VVD, PVV, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden.

Waarschijnlijk weggestemd

De kans dat de motie het haalt is nihil: alle collegepartijen verdedigen het besluit van het provinciebestuur.
Collegepartij D66 stelt nuchter vast dat de provincie niet meer mag meebeslissen, maar nog wel kan meepraten. De partij wil er bij de minister op aandringen dat hij kiest voor moderne windmolens die minder geluidsoverlast veroorzaken en wil ook met compensatiemaatregelen de gevolgen voor omwonenden beperken.

Vergunningen

In een andere motie drongen de oppositiepartijen PVV, Groninger Belang en Partij voor het Noorden er bij het provinciebestuur op aan om niet mee te werken aan de benodigde vergunningen, maar ook dat voorstel zal worden weggestemd.
Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wijst de motie af, omdat de provincie wel wil voldoen aan de rijksdoelstellingen om het aandeel duurzame energie te vergroten.