Politiek reageert gematigd positief op meerjarenprogramma Alders

Gematigd positief, met nog wel veel vragen. Zo wordt er gereageerd door zowel de landelijke als de provinciale politiek op het woensdag gepresenteerde meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders.
Zo is de Groningse Statenfractie van GroenLinks positief over een aantal onderdelen. Statenlid Henri Meendering maakt zich wel zorgen over de uitvoering van de plannen. 'Het is een heel grote uitdaging, maar die moet nu wel waargemaakt worden. Anders is er maar één oplossing: stoppen met gaswinning', aldus Henri Meendering.

Haagse reacties

Ook uit Den Haag stromen de eerste reacties binnen. Zo is het CDA is positief over het plan van Alders. De partij verbindt daar wel de voorwaarde aan dat de financiering goed wordt geregeld.
Het CDA is er vooral goed over te spreken dat de belangen van de inwoners van Groningen voorop worden gesteld. 'Daar ben ik blij mee. Maar ik wijs er wel op dat het plan ook daadwerkelijk tot concrete stappen moet leiden. We hebben vaker goede bedoelingen gehoord, nu is het tijd om door te pakken,' vindt CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

Kamerfractie GroenLinks

Volgens GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren spreekt uit de plannen van Alders te weinig ambitie: 'Om alle Groningers een normaal leven terug te geven, moet actie worden ondernomen en afspraken nagekomen. Daarom wil GroenLinks dat minister Kamp eindelijk doet wat hij verplicht is en de veiligheid van de Groningers garandeert. De Groningers zijn slachtoffers van fossiele winning. Daarom moeten we overstappen op schone energie. Dan vermindert de vraag naar Groninger gas sterk, zodat de gaskraan dicht kan.'

PvdA

Kamerlid Jan Vos vindt het terecht dat Alders de bewoners centraal zet: 'Daar gaat het om. De huizen moeten versterkt, dat heeft grote gevolgen op het leven dus dat moet zorgvuldig gebeuren. En de gaswinning moet verder omlaag, zodat de aardbevingen ook verminderen.'
'Hans Alders zet de bewoners centraal en daar gaat het om. De huizen moeten versterkt. Dat heeft grote gevolgen op het leven dus dat moet zorgvuldig gebeuren De gaswinning moet verder omlaag, zodat de aardbevingen ook verminderen.'

ChristenUnie

De ChristenUnie mist een duidelijke keuze voor het fors verlagen van de gaswinning. 'Wel zien we meer duidelijkheid over de verstevigingsoperatie, die ingrijpend zal zijn voor bewoners. Hun huizen en scholen moeten worden verstevigd. Daarom moeten bewoners een belangrijke stem hebben bij de uitvoering. Hun veiligheid staat op de eerste plaats', reageert Kamerlid Carla Dik van de ChristenUnie. Ze zegt verder te hopen dat de schadeafhandeling veel sneller en beter wordt.

D66

Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 laat weten het essentieel te vinden dat bewoners van het gebied voldoende worden betrokken bij de aanpak van hun huis. 'Daarmee kan een begin worden gemaakt met het terugverdienen van het vertrouwen van de Groningers', zegt Van Veldhoven.
Van Veldhoven wijst er verder op dat het rapport van Alders aantoont dat de problemen in Groningen groot zijn. 'Dit is een belangrijke stap, omdat enkele principes zijn vastgelegd, zoals het als eerste aanpakken van kwetsbare gebouwen. Maar het is teleurstellend dat onduidelijk blijft om hoeveel gebouwen het gaat, wat er precies gaat gebeuren en wanneer de Groningers weer veilig zijn,' aldus de reactie van D66.

PVV

De Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt vooral de verder beperkte contourenkaart opvallend. 'De PVV vraagt zich af wat de rechtvaardiging is voor het verkleinen van de contourenkaart en op basis van welke onderzoeksgegevens deze beslissing is genomen', schrijft de partij in een schriftelijke verklaring.
Ook het punt 'duurzaamheid bij herstel' valt niet goed bij de PVV. 'Men blijft doof en blind voor oplossingen die er echt toe doen, zoals snelle schadeafhandeling, omkering van bewijslast, contourenkaart van het gehele aardgaswingebied en import van LNG uit westerse landen om de gaskraan met onmiddellijke ingang aanzienlijk dichter te draaien.'

Bedrijfsleven

De noordelijke ondernemerswereld is positief over het plan. 'Dit is een belangrijke stap om het vertrouwen bij burgers en ondernemers binnen het gebied weer op peil te krijgen', zegt Jan-Willem Lobeek van VNO-NCW MKB Noord.
Het opzetten van een bedrijvenloket noemt deze werkgeversorganisatie 'een goede eerste stap'. Ook is VNO-NCW MKB Noord verheugd over de ambities met betrekking tot de energietransitie. 'Dit gebied zou hiermee het eerste gebied in Nederland zijn waar nul-op-de-meter de norm is. Dat sluit goed aan bij de Noordelijke ambities om op dit vlak koploper te willen zijn', zegt Lobeek. Hij verwacht dat de uitvoering van het plan 'een flinke economische impuls is voor het gebied'.