Groningers doneren duizenden boeken aan asielzoekers

© Flickr/Jonne Kingma (Creative Commons)
Groningers hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep om boeken te geven aan vluchtelingen. In totaal zijn ruim 5.500 boeken ingezameld.
Eenderde van de boeken kwam uit de collecties van bibliotheken, tweederde kwam van gulle gevers uit onze provincie. Het gaat vooral om prentenboeken, maar er zijn ook Engelse en Arabische boeken gedoneerd.
Eind november brengt de Bibliobus alle gedoneerde boeken langs bij asielzoekerscentra.