Politieke chaos in Menterwolde

In Menterwolde is politieke chaos ontstaan nadat de SP het vertrouwen heeft opgezegd in de fracties van coalitiegenoten Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde.
Kritiek

Directe aanleiding is de gemeentelijke begroting. Die -niet sluitende- begroting moest donderdagavond worden vastgesteld, maar Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde hadden veel kritiek op het document. Beide partijen wilden meer invloed op nog te nemen bezuinigingen.

Rookgordijn

Voor de SP was dit reden het vertrouwen op te zeggen. Fractievoorzitter Joyce Veendorp: 'De coalitiepartners kiezen er voor het rookgordijn dat altijd rond financiën heeft gehangen opnieuw op te trekken, mooi weer te spelen. Wij kiezen daar niet voor.'
Opmerkelijk was dat er aan deze stap van de SP geen directe consequenties voor de wethouders werden verbonden. Geen van hen stapte op of werd gedwongen op te stappen.

Nieuw college

De partijen gaven aan na afloop van de vergadering aan te willen denken over de stappen die nu moeten worden ondernomen. Doordat het college niet meer op een meerderheid in de raad steunt lijkt het onontkoombaar dat er een nieuw gemeentebestuur moet komen.

Onderhandelingen

De SP wil daarover volgende week gesprekken voeren met de partijen die nu nog in de oppositie zitten. Ook is het mogelijk dat Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Verdrietig

Maar de kans lijkt groot dat de wethouders Matty Siersema (Kritisch Menterwolde), Jan Velthuis (Menterwolde Gewoon) en Roelof Vos (Menterwolde Gewoon) het veld moeten ruimen. Velthuis: 'Mijn drive was om de klus af te maken in deze gemeente, niet om weg te lopen. Ik ben erg verdrietig.'

Bezuinigen

Overigens werd de begroting uiteindelijk wel door de raad aangenomen. Die begroting, met voor volgend jaar een tekort van 1,3 miljoen euro, wordt gezien als een 'werkdocument'. De komende tijd moet een denktank met voorstellen komen om het tekort weg te werken.