Bedum wil niet meebetalen aan versteviging scholen

'De scholen moeten verstevigd worden vanwege de aardbevingen. Dat moet de NAM dus betalen!' Als het aan PvdA fractievoorzitter Maria Bolt ligt gaat de gemeente Bedum geen cent meebetalen.
Door de NAM en de Nationaal Coördinator wordt gesteld dat gemeenten ook een financiële bijdrage moet leveren aldus de PvdA. 'Wij kunnen niet meebetalen aan de versterking van de scholen', vertelt Bolt. Volgens de PvdA'er komt de gemeente dan in financieel noodweer.

Niet op kosten Bedum

Donderdagavond heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin staat dat de meerkosten voor de versteviging van de scholen niet ten laste worden gelegd van de gemeente Bedum.
Dit standpunt gaat het college daarom dan overbrengen aan de NAM, de Nationaal Coördinator en de Minister van Economische zaken.
Ook roept Bedum de andere gemeenteraden in het aardbevingsgebied hetzelfde standpunt in te nemen.