Waddenvereniging wil dat Kamp de NAM dwingt rapport af te maken

De Waddenvereniging heeft een formeel verzoek neergelegd bij minister Kamp om strenger toe te zien op de eisen die aan de gaswinningsvergunning waren gesteld. De vereniging wil duidelijkheid over de langetermijngevolgen van de gaswinning voor de Waddenzee.
De NAM had uiterlijk 1 juli al met een onderzoek moeten komen over de gevolgen van de gaswinning voor de bodem. Dat ligt er nog steeds niet. Minister Kamp moet dus ingrijpen, zegt woordvoerder Esmé Gerbens van de Waddenvereniging.

Rechter

Als de minster de NAM niet snel dwingt het rapport af te leveren, stapt de Waddenvereniging naar de rechter. Ze willen dan afdwingen dat de gaswinning wordt teruggebracht naar het niveau van 2006.