'Als je weg wil uit het aardbevingsgebied, moet dat kunnen'

Een algehele opkoopregeling voor het aardbevingsgebied. Die komt er wat de Groninger Bodem Beweging (GBB) betreft zo snel mogelijk.
Zo'n regeling moet het mogelijk maken dat huizenbezitters de kans krijgen onder goede financiële voorwaarden de veelgeplaagde streek de rug toe te keren.
Nationaal Coördinator Hans Alders liet vorige week bij de presentatie van zijn meerjarenplan weten dat zo'n regeling er niet inzit. Volgens hem voelen de burgemeesters in het aardbevingsgebied er niets voor. Zij vrezen leegloop van het gebied en een verdere verstoring van de woningmarkt.

Veel mensen zitten gevangen

De bodembeweging vindt dat onzin en dringt er bij Alders en de burgemeesters op aan hierop terug te komen. 'Als je weg wil, dan moet dat kunnen. Veel mensen zitten gevangen in hun eigen, onverkoopbare huis. Deze ellende is veroorzaakt door de gaswinning, dus moet de NAM dit oplossen en huizen opkopen zonder verdere bemoeienis', betoogt Dick Kleijer van de bodembeweging.
Hij vindt de vrees van burgemeesters dat door een opkoopregeling de woningmarkt verder wordt verstoord, onterecht. 'We leven ondanks de gasellende in een prachtig gebied. De meeste mensen willen hier blijven. Regel dan iets goeds voor de mensen die echt weg willen.'
De belangenorganisatie heeft ook al een bestemming voor de opgekochte woningen in het aardbevingsgebied. 'Veel mensen moeten in verband met het bouwkundig versterken van hun pand tijdelijk elders worden ondergebracht. Daar kunnen prima die opgekochte huizen voor worden gebruikt.'

Bevoogding

Nationaal Coördinator Hans Alders stelt in zijn meerjarenprogramma wel voor iets te regelen voor mensen die in grote problemen komen door een onverkoopbare huis. Hij noemt ouderen die naar een verzorgingshuis moeten als voorbeeld. 'Daar gaan we weer,' verzucht Kleijer, 'dat is de categorie bevoogding. Wij zullen wel voor uw bepalen wanneer u een probleem hebt. Houd daar mee op en kom met een fatsoenlijke opkoopregeling', vindt Kleijer.
Dinsdag heeft de bodembeweging een eerste gesprek met Alders over zijn meerjarenplan voor het aardbevingsgebied.