Partij voor de Dieren is tegen windpark op Waddendijk vanwege vogels

© Jos Schuurman (FPS)
De Partij voor de Dieren (PvdD) in de provincie Groningen is tegen windmolens aan de voet van de Waddendijk, bij Uithuizermeeden. Volgens de partij zullen veel vogels de dupe worden van de molens die waterschap Noorderzijlvest en RWE overwegen neer te zetten.
'Hier zijn veel trekroutes voor vogels. Windmolens zo vlak bij het Wad zullen onder vogels veel slachtoffers eisen en zijn op die plek dus geen goed idee', zegt Statenlid Ankie Voerman.

Slachtoffers

Het plaatsen van windmolens tussen de Emmapolder en de Waddenzee zou rampzalige gevolgen met zich meebrengen, denkt de partij.
De PvdD wil van Gedeputeerde Staten in Groningen onder andere weten hoe definitief de plannen voor de windmolens zijn en of de provincie ook nog met milieuorganisaties gaat praten over gevolgen van de windmolens voor dieren.