Heemschut kraakt plan voor overdracht landschapstaken aan gemeenten

© Johan Spelbrink (Groningen in Beeld)
Erfgoedvereniging Heemschut is verrast dat de provincie veel taken in het landschapsbeleid wil overdragen aan gemeenten.
De provincie stelt dit voor in het herziene Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020. Heemschut noemt het plan 'ontnuchterend', omdat het er vorig jaar nog op leek dat de provincie de regie op het landschapsbeleid zou houden.

'Gemeenten missen kennis'

De erfgoedvereniging is bang dat gemeenten de kennis en kunde voor landschapsbeheer missen, omdat dit nooit een taak van gemeenten is geweest. Heemschut waarschuwt dat dit kan leiden tot het verwaarlozen of verdwijnen van waardevolle landschappelijke elementen, zoals pingoruïnes, essen, voormalige dijken en historische ontginningsstructuren.
Daarnaast stelt de vereniging dat het landschap in bijvoorbeeld Westerwolde, het Oldambt en het Fivelgebied zich niets aantrekt van gemeentegrenzen. Heemschut is bang dat er tussen gemeenten verschillen ontstaan in beleid en uitvoering.

'Verantwoordelijkheid nemen'

De vereniging roept de provincie op haar verantwoordelijkheid voor het Groninger landschap te nemen en af te zien van het overdragen van taken aan gemeenten. Ook handhaving en controle moeten bij de provincie blijven, aldus Heemschut.