Grote twijfel over gebruik omstreden KNMI-kaart

Alders met in de achtergrond de PGA-kaart
Alders met in de achtergrond de PGA-kaart © ANP/Vincent Jannink
Er moeten mogelijk meer huizen in het aardbevingsgebied versterkt worden dan tot nu toe is aangenomen. Tot die conclusie komt het blad voor de bouwwereld Cobouw.
Dat meldt dat deskundigen die in opdracht van minister Kamp aan een norm werken voor aardbevingsbestendig bouwen, sterk twijfelen aan een recente kaart van het KNMI. Daaruit blijkt dat de seismische dreiging voor Groningen minder groot is en het gebied kleiner is dan tot nu toe werd aangenomen.
Nationaal Coördinator Hans Alders heeft vorige week deze zogenoemde PGA-kaart gebruikt bij de presentatie van zijn meerjarenprogramma. Uitgaande van die gegevens hoeven er minder huizen versterkt te worden.

Omstreden

Uit onderzoek van Cobouw blijkt dat het gebruik van deze kaart omstreden is. De kritiek komt met name uit de hoek van de werkgroep Nationale Praktijk Richtlijn (NPR). Die commissie onderzoekt in opdracht van de minister de normen voor veilig bouwen.
Leden van die commissie zetten grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de KNMI-kaart. Het zou een te rooskleurig beeld geven van de werkelijke situatie.

Getalletjes

Deze PGA-kaart speelt een belangrijke rol bij de vraag hoeveel panden in het aardbevingsgebied versterkt moeten worden. 'Meerdere bronnen geven aan dat iets lagere of hogere getalletjes miljoenen, misschien wel miljarden kunnen schelen', concludeert Cobouw.