Een iglo voor de vogelwachters op Rottumeroog?

© Rijkswaterstaat
Studenten van de Universiteit Twente zijn druk bezig een nieuw onderkomen voor de vogelwachters op Rottumeroog te ontwerpen.
Duurzaam

Het gaat om dertig masterstudenten van het vak Duurzaam Bouwen. In overleg met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken maken zij een nieuw ontwerp voor een vogelwachtershuis.

Tentenkamp

Het laatste onderkomen voor de vogelwachters werd in 2014 van het eiland gehaald, omdat die door afkalving van de duinen in zee dreigde te vallen. De afgelopen zomer heeft er een klein tentenkamp gestaan om onderdak te bieden aan de vogelwachters tijdens het broedseizoen.

'Aan de wandel'

Rottumeroog is 'aan de wandel'. De noordwestkant van het eiland kalft af, terwijl er aan de oost-en zuidkant juist zand bijkomt. Het eiland is niet zo hoog, waardoor er bij hoog water en harde wind golven over bijna het hele eiland kunnen rollen.
De nieuwe accommodatie voor de vogelwachters moet dan ook verplaatsbaar, hoog en droog zijn.

Iglo

De dertig studenten hebben elf voorlopige ontwerpen gemaakt, die sterk van elkaar verschillen. Zij maakten accommodaties in de vorm van iglo's, Romneyloodsen, woonboten, uitkijktorens en paalwoningen.

Definitief

Na op- en aanmerkingen op de voorlopige plannen werken de studenten nu aan definitieve ontwerpen. Die worden binnenkort gepresenteerd.