'Groningen is een soort proeftuin voor ons'

Wat begon als een idee, krijgt steeds meer vorm: het Open Seismisch Sensor Grid Groningen. Dat is een fijnmazig netwerk van duizenden sensoren in het Groningse aardbevingsgebied.
is een half jaar geleden bedacht door OSSG, een consortium van Groningse bedrijven. Ze willen een eigen netwerk van bevingssensoren, als aanvulling op
van de NAM en het KNMI.

Witte vlakken

'De NAM heeft als het ware het raamwerk gecreëerd. Wij willen de witte vlakken invullen, zodat je op veel nauwkeuriger schaal kunt onderzoeken waarom bijvoorbeeld in het ene dorp wel veel schade is, en in het andere dorp veel minder', zegt Han Limburg.
Limburg werkt bij Target Holding, een van de deelnemende bedrijven. Target Holding is gespecialiseerd in het beheer en de analyse van gegevens uit sensornetwerken.

Prototype

'We willen dat iedere Groninger vrij toegang heeft tot de data die dit netwerk gaat opleveren', aldus Limburg. Het consortium heeft volgens hem inmiddels de NAM bereid gevonden samen te werken. 'Zij hebben een geweldig omvangrijke database, waarvan wij graag gebruik maken.'
Ook TNO werkt inmiddels mee. Het onderzoeksinstituut is begonnen met een haalbaarheidsstudie. Limburg is er van overtuigd dat het plan gaat slagen. Er wordt al gewerkt aan een prototype van het netwerk op het Zerniketerrein in de stad Groningen.

Volgend jaar

Geofysicus Philippe Steeghs, die belast is met het TNO-onderzoek, houdt nog een slag om de arm. 'Ik kan nog niet zeggen of het een haalbaar plan is. Het gaat niet alleen om de vraag welke types sensoren moeten worden gebruikt, en hoe die op het netwerk moeten worden aangesloten. Ook andere aspecten spelen een rol, zoals bijvoorbeeld de waarborg van de privacy.' Hij verwacht dat de uitkomsten begin volgend jaar bekend zijn.
De totale kosten van het netwerk schat Limburg op 'enkele miljoenen euro's'. Het consortium heeft tot nu toe een half miljoen erin gestoken. Ook de gemeente Groningen heeft een financiële bijdrage geleverd. De bedrijven hopen de investering in de toekomst terug te verdienen door het nieuwe systeem elders aan de man te brengen.
Limburg: 'Groningen is voor ons nu een soort proeftuin. Maar de problemen in de Groninger bodem spelen ook op veel andere plaatsen in de wereld, waar delfstoffenwinning is.'