'Statushouders vormen een recept tegen krimp'

Voor het toenemend aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten meer sociale huurwoningen komen in de gemeente Vlagtwedde.
Dat vindt Gemeentebelangen, de grootste partij in de gemeenteraad. In een motie is het college opgeroepen om te onderzoeken of samen met de woningcorporaties een plan kan worden gemaakt.

Sloop

Volgens Gemeentebelangen moeten er steeds meer statushouders worden gehuisvest. De partij stelt vast dat er de afgelopen jaren meer sociale woningen zijn gesloopt dan gebouwd.
'Niet alleen voor statushouders, ook voor de reguliere huurders wordt het zo moeilijker een geschikte woning te vinden', zegt fractielid Paul Timmermans van Gemeentebelangen.

Krimp

Wethouder Seine Lok raadde de motie af. Door de krimp zou er zoveel leegstand zijn, dat er geen problemen zijn om statushouders te huisvesten. 'Nu bijbouwen zou dat probleem alleen maar verergeren', vreest Lok. Gemeentebelangen, PvdA en de VVD waren daar niet van onder de indruk. Gezamenlijk haalden ze een nipte meerderheid.

Gezinnen

Timmermans beschouwt vluchtelingen met een verblijfsstatus als een recept tegen de krimp. Hij ziet dan ook het liefst dat gezinnen zich in de gemeente vestigen.
'Alleenstaanden gaan binnen de kortste keren weer weg naar grotere plaatsen', stelt hij. 'Gezinnen verversen de bevolking als het ware.'