Bioboer: 'Nieuwe mestregels komen uit tentakels van chemische industrie'

Biologische akkerbouwers worden behoorlijk benadeeld door het strenger maken van de mestregels in de landbouw.
Ziektekiemen

Als het wereldwijde certificeringssysteem GlobalGap doorgaat, mogen boeren een heleboel gewassen een half jaar voor de oogst niet meer bemesten met onbewerkte dierlijke mest. Die mest kan volgens GlobalGap ziektekiemen in de grond brengen, waardoor de voedselveiligheid in gevaar komt.

Angst

Bioboer Havenga van Landgoud in Kloosterburen noemt dit 'onzin'. Volgens hem zijn dit soort verhalen 'ingegeven door angst'. Hij wijdt dit aan de 'tentakels van de chemische industrie, die vrezen voor de toename van biolandbouw'.
'Koeien lopen toch ook door de mest vlak voordat ze worden gemolken? Daar wordt volledig overheen gekeken', aldus Havenga.

Tegengas

Onze provincie telt ongeveer twintig bioboeren. 'We zijn verenigd', vertelt Havenga. 'We zullen proberen om tegengas te geven. Desnoods stappen we naar de regering en moet maar landelijk geregeld worden dat we in het najaar meer mest op het land mogen brengen.'

Onzinnig

Hein Linker, biologische groenteteler en eigenaar van groothandel BioBeter in Leek, vindt de nieuwe mestregels voor zijn sector onzinnig. 'Als ergens de voedselveiligheid niet in het geding is, is het in onze sector. Kijk maar naar de voedselschandalen van de laatste jaren. Die speelden zich allemaal af in de traditionele voedselketen. Nooit waren er problemen met biologisch geteelde groenten of biologisch vlees.'

Geen kunstmest

Linker: 'Wij willen als biologische telers helemaal geen kunstmest gebruiken. Juist niet zelfs. Wij willen organische mest op ons land en die mest moet van dichtbij komen. Stel dat we met die nieuwe regels moeten gaan werken, dan moeten we nu al mest op onze percelen strooien. Over een half jaar zitten daar helemaal geen voedingsstoffen meer in. Die zijn er allemaal uitgeregend.'