Groningen stelt bezoek aan illegale prostituees strafbaar

De gemeente Groningen wil het bezoek aan illegale prostituees strafbaar stellen. Het plan staat in de prostitutienota die woensdag werd gepresenteerd.
In die nota staat een reeks maatregelen die de stad wil nemen om de prostitutie terug te dringen en de positie van de prostituees te verbeteren.

Minimumleeftijd omhoog

Behalve het strafbaar stellen van bezoek aan vrouwen die illegaal aan het werk zijn, wil de gemeente de minimumleeftijd voor prostituees verhogen van 18 naar 21 jaar.
Burgemeester Peter den Oudsten: 'De landelijke wetgeving hierover laat lang op zich wachten, dus doen we het nu maar zelf.'

Peeskamers

De gemeente Groningen vindt dat prostituees niet langer dan elf uur per dag mogen werken. Ook hebben ze recht op aparte woonruimte; de peeskamers zijn er alleen om te werken.
Verder moet de inkomenspositie van de prostituees worden verbeterd, zeker in relatie tot de vaak hoge huren die ze moeten betalen. De exploitanten moeten deze afspaken vastleggen in een soort bedrijfsplan.
De gemeente wil extra gaan controleren of de afspraken worden nagekomen.

Tippelzone

In de nota wordt ook de ambitie uitgesproken om een betere toekomst te creëren voor de - vaak verslaafde - prostituees op de tippelzone in de stad. De gemeente wil in gesprek met onder meer de reclassering, maatschappelijk werk, het Leger des Heils, de GGD en de vrouwen zelf.
Het ideaal is om de tippelaarsters een toekomst zonder prostitutie te kunnen bieden, waardoor de tippelzone overbodig wordt. 'Maar zover is het nog lang niet', stelt Den Oudsten.