'Dreigend tekort aan huurwoningen in Groningen'

Er dreigt een groot tekort aan huurwoningen in de stad Groningen. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf op basis van de laatste prognoses.
Geen geld voor nieuwbouw

Volgens hem blijft de vraag naar huurwoningen toenemen doordat er steeds meer mensen in de stad willen wonen. Daaronder bevinden zich ook vluchtelingen met een status. Daar staat tegenover dat de corporaties weinig financiële ruimte hebben om nieuwe woningen te bouwen.

3000 extra woningen

Volgens de gemeente moeten er tot 2025 ongeveer 3000 nieuwe huurwoningen extra komen. Van der Schaaf pleit voor het afschaffen van de verhuurdersheffing waardoor de corporaties meer ruimte hebben om te investeren.
Ook zouden particulieren kunnen worden gestimuleerd nieuwe huurwoningen te bouwen en zou de gemeente mee kunnen financieren in sociale woningbouwprojecten.

Haast

Volgens Van der Schaaf moet er haast gemaakt worden omdat er anders lange wachtlijsten ontstaan en de huren zullen stijgen.