Provinciale politiek eist opheldering over contourkaart KNMI

Provinciale Staten van Groningen zijn het geharrewar over de contourkaart van het KNMI voor het aardbevingsgebied meer dan zat. Ze eisen opheldering van alle betrokken instanties.
Dat moet gebeuren met een technische briefing. Daarbij moeten het KNMI, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de NAM openheid van zaken geven.
Het initiatief van de VVD krijgt brede steun in de Staten. 'Die contourkaart leidt continu tot discussie. Het ene instituut zegt deze kaart geldt, de volgende instantie zegt dan weer we denken daar anders over. Aan dat gedoe moet snel een einde komen', vindt VVD-fractievoorzitter Mirjam Wulfse.

Gebied kleiner

Uit de recente contourkaart van het KNMI blijkt dat het aardbevingsgebied kleiner is en dat de aardbevingen minder zwaar zijn. Nationaal Coördinator Hans Alders heeft de contourkaart gebruikt tijdens de presentatie van zijn meerjarenplan voor het aardbevingsgebied.
Bij zijn toelichting daarop woensdagavond in een Statencommissie steken veel partijen hun kritiek niet onder stoelen of banken. 'In mei lag er nog een heel andere kaart van het KNMI op tafel. Steeds komt er weer andere informatie. Het lijken wel dagkoersen', verzucht Bram Schmaal van Groninger Belang.

Prullenmand in

Ook partijen als het CDA, de PVV en de Partij van het Noorden zetten vraagtekens bij het gebruik van de contourkaart. Wat Schmaal betreft gaat die KNMI-kaart zo snel mogelijk de prullenmand in. 'Het gaat erom of er schade is. Dat is het enige dat telt.'
Gedupeerde Annemarie Heite maakt als inspreker duidelijk dat de KNMI-kaart omstreden is. Zo wijst ze erop dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet betrokken is geweest bij de totstandkoming daarvan.

Teveel waarde

Volgens Nationaal Coördinator Hans Alders wordt er te veel waarde gehecht aan de contourkaart van het KNMI. Hij wijst erop dat de kaart alleen is gebruikt om het kerngebied aan te wijzen, waar als eerste met het versterken van woningen wordt begonnen.
'En dat betekent zeker niet dat de stad Groningen en ook een plaats als Hellum buiten de contouren vallen. De vrees daarvoor is onterecht', licht Alders toe, die erop wijst dat de komende tijd meer informatie hierover los komt.