Miljoenenkorting van het Rijk ligt als sluier over begroting Stad

© RTV Noord/René Hoogschagen
Het debat over de begroting in de Groninger gemeenteraad zorgt woensdagavond amper voor politiek vuurwerk. Alleen oppositiepartijen SP, CDA en Stadspartij spuien kritiek, maar het college van D66, PvdA, GroenLinks en VVD komt geen enkel moment in de problemen.
Uiteindelijk stemt alleen de SP tegen de begroting voor 2016. De partij noemt de in haar ogen 'afbraak van de thuiszorg' als voornaamste reden. 'De keuzes die dit college maakt zorgt voor een tweedeling in de stad', zei fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Bedrogen

Ook de Stadspartij en het CDA uiten kritiek. Over het coalitieprogramma 'Voor de verandering' zegt Amrut Sijbolts van de Stadspartij: 'Wie de woorden op papier gelooft, komt in de praktijk bedrogen uit.' Het CDA trekt samen met de ChristenUnie op om de verhoging van de begrafeniskosten terug te draaien. Dat lukt overigens niet.

Ambitieus

Tegen de kritiek van de oppositie stelt D66, de grootste coalitiepartij, een heel ander verhaal. Fractievoorzitter Jetze Luhoff is positief: 'Het gaat goed met de stad, maar we blijven ambitieus.' Een ambitie die door coalitiegenoot PvdA wordt gedeeld. De partij ziet in de aantrekkende economie kansen om de relatief hoge werkloosheid in de stad terug te dringen.
Eén probleem blijft boven de begroting hangen en dat is de Rijkskorting van zeventien miljoen euro op het budget voor de bijstand. Het stadsbestuur werd begin oktober overvallen door de korting en probeert staatssecretaris Klijnsma (PvdA) op andere gedachten te brengen.

Hoog en onverwacht

'Deze korting is zo hoog en zo onverwacht. Er moet wel een fout gemaakt zijn', zegt wethouder Ton Schroor die zich er niet bij neerlegt. Overigens heeft de gemeente inmiddels geld opzij gezet om de korting op te vangen. Welke gevolgen dit heeft voor andere uitgaven is nog onduidelijk.
'We weten nog niet precies hoe eventuele meevallers en tegenvallers de komende tijd uitpakken. Daar laten we het van afhangen. We hebben in ieder geval tegen de raad gezegd dat we er hoe dan ook geld voor hebben. In het voorjaar komen we er op terug', zo zegt de wethouder.