Provincie vraagt gemeenten om locaties voor extra windparken

De storm over het windpark langs de N33 bij Meeden en Veendam is nog lang niet geluwd, maar de provincie denkt nu al na over nieuwe locaties voor windparken.
Daarbij komen ook andere plekken in beeld dan de huidige concentratiegebieden bij Delfzijl, de Eemshaven en de N33.

Meer ruimte voor windenergie

Met de extra locaties wil de provincie inspelen op de doelstellingen om meer groene energie op te wekken in het kader van de energietransitie.
De provincie heeft daarom alvast in haar nieuwe omgevingsvisie en energieprogramma voor de komende jaren aangegeven dat ze meer ruimte wil voor windenergie op land.

Tijd nodig voor draagvlak

'Wij willen heel graag windenergie met draagvlak in onze provincie. Dat willen we goed organiseren en dat kost tijd', verklaart gedeputeerde Nienke Homan. 'Mensen zijn vaak niet tegen windenergie, maar ze willen niet overvallen worden door windmolenplannen. Wij zijn op zoek naar plannen die van onderop komen.'
Zo kwam de gemeenteraad van Groningen enkele jaren geleden zelf op de proppen met een locatie bij vuilstort De Stainkoeln. Het toenmalige provinciebestuur wilde daar niet aan, maar het huidige college van Gedeputeerde Staten wil dat nu alsnog gaan onderzoeken.

Binnen een jaar duidelijkheid

Woensdag heeft Homan met de wethouders gesproken over het nieuwe provinciale energieprogramma. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor windenergie. Ze verwacht dat de provincie en gemeenten het komende halfjaar tot een jaar meer duidelijkheid kunnen geven over de extra locaties.
De provincie heeft met het Rijk afspraken gemaakt dat Groningen 855 megawatt aan windenergie gaat opwekken. Homan wil nog geen uitspraken doen over hoeveel vermogen daarbij komt als er extra windparken komen.