NAM: 'Maximaal 10.000 panden moeten worden verstevigd'

Er hoeven de komende vijf jaar maar vier- tot tienduizend huizen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied worden versterkt. Tot die conclusie komt de NAM op basis van nieuwe dreigings- en risicoanalyses.
De meeste te versterken huizen liggen in de gemeente Loppersum en rond Delfzijl, zo concludeert de NAM. In eerste instantie gaat het om vierduizend woningen. Daar zouden later nog enkele duizenden bij kunnen komen. 'Maar we komen niet boven de tienduizend uit', aldus de NAM. 

Zeer opmerkelijk

Deze lage aantallen zijn zeer opmerkelijk. Eerder werden getallen genoemd van tienduizenden tot zelfs 170.000 panden die versterkt zouden moeten worden.
Het gasconcern zegt nog niet te kunnen inschatten bij hoeveel huizen versterken niet lonend is en er dus sprake is van sloop.
Volgens de NAM is uit nader onderzoek onder meer gebleken dat huizen uit de jaren zestig en zeventig sterker zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Dat wordt gebaseerd op testen in Italië en onderzoeken van de TU Delft, TU Eindhoven en TNO. Ook heeft ingenieursbureau Deltares het gebied in kaart gebracht en daarbij gekeken naar de grondsoorten in het gebied.

Minder zwaar

De NAM concludeert verder dat de aardbevingen minder zwaar zijn dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. Wel is er volgens de NAM nog altijd 'een heel kleine kans' op een aardbeving tussen de 5.5 en 6.5 op de schaal van Richter. De grondversnelling bij bevingen is wel lager dan eerder werd aangenomen, zo wordt geconcludeerd uit het onderzoek van het gasconcern.
Verder is het aardbevingsgebied kleiner dan bij eerdere risico-analyses van de NAM. Zo valt de stad Groningen, op de noordelijke stadswijken na, buiten het risicogebied. Loppersum en de omliggende regio lopen nog steeds het grootste risico, concludeert de NAM.
De onderzoeksresultaten gaan naar minister Kamp van Economische Zaken. In de loop van december neemt hij een nieuw gasbesluit.

Informatiebijeenkomst

De NAM heeft inmiddels in een aparte bijeenkomst de provincie en de betrokken gemeenten geïnformeerd.