Eerste bewoners noodopvang Beerta komen pas eind februari

© Gemeente Oldambt
De eerste 250 vluchtelingen kunnen pas eind februari terecht in de noodopvang tussen Beerta en Blauwestad.
Dat zijn het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de gemeente Oldambt en de aannemer met elkaar overeengekomen.

Excuses

Namens het COA bood bestuurslid Peter Siebers maandagavond zijn excuses aan. 'Het project kent een heel andere planning dan verwacht', bekent Siebers. 'Ik wil mijn excuses aanbieden voor het niet nakomen van de afspraken.'

Oorzaken

Het COA noemt twee oorzaken voor de vertraging. 'De termijnen bleken voor ons niet haalbaar', aldus Siebers. 'Dit is voor ons een project van meer dan 10 miljoen euro. We moesten ons aan de Europese aanbesteding houden. Daar konden we niet omheen.'
Ook stelt het COA dat Duitsland de Nederlandse markt wat betreft de woonunits heeft 'leeggezogen'. 'Duitsland was ons voor.'
Het COA wil zoveel mogelijk lokale bedrijven betrekken bij de bouw van de noodopvang.

Nieuwe planning

De nieuwe planning van de aannemer - met eerste bewoners in april 2016 - was voor het college van Oldambt onacceptabel. Dat geldt ook voor het COA. Dus is er wéér een nieuwe planning gemaakt.
Zoals het nu staat beginnen de grondwerkzaamheden eind november. Eind februari wordt het eerste deel van de units in gebruik genomen. De volledige oplevering van de noodopvang is in derde week van april. 'En dat is een harde planning', aldus Siebers.
De noodopvang ten zuiden van Beerta moet in totaal 1000 vluchtelingen huisvesten. Hij blijft maximaal een jaar.