Ruimte voor vluchtelingen buiten de bebouwde kom

Gemeenten krijgen op korte termijn de mogelijkheid vluchtelingen op te vangen op plekken in het buitengebied. De provincie Groningen past hiervoor de omgevingsverordening aan.
In de nieuwe regels wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid mensen op te vangen in gebouwen waar nu nog geen woonbestemming op zit.
Gedeputeerde Fleur Gräper (D66): 'In de huidige verordening zijn sommige locaties niet mogelijk, terwijl het wel een goede oplossing zou zijn. Daarom gaan we het nu aanpassen.'

Geen geschikte locatie

Met de maatregel wil de provincie vooruit lopen op eventuele nieuwe opvanglocaties. Gemeenten hebben zich nog niet concreet gemeld. Gräper: 'Dat is op zich niet gek, immers onze regels staan het op dit moment niet toe. Wel hebben een aantal gemeenten inmiddels aangegeven dat ze in het huidige zoekgebied geen geschikte locatie hebben gevonden.'
In het geval gemeenten een opvang in het buitengebied willen moeten ze nog wel een paar maanden geduld hebben. De aanpassing op de verordening gaat eerst de inspraak in. De verwachting is dat in februari Provinciale Staten kunnen instemmen met het voorstel.

Al het mogelijke

De gedeputeerde verwacht hier geen problemen bij: 'De Staten hebben ons opgedragen al het mogelijke te doen om de opvang van asielzoekers mogelijk te maken. Deze maatregel is daar een voorbeeld van', zo zegt de gedeputeerde.