Zorgen over huiseigenaren in aardbevingsgemeenten

© RTV Noord
De fracties van de Partij van de Arbeid in Noord-Groningen maken zich zorgen over de positie van huiseigenaren in de aardbevingsgemeenten. De fracties vinden onder meer dat de afhandeling van achterstallig onderhoud beter geregeld moet worden.
Investeren

Lies Oldenhof, PvdA-fractievoorzitter in Loppersum: 'Huiseigenaren mogen niet gedwongen worden te investeren in een goed herstel van de schade.'

NAM

De PvdA-fracties zijn erg kritisch over de rol van de NAM. 'Dit bedrijf stelt zich zeer defensief op en vertrouwt de Groningers niet', aldus Oldenhof. 'Alles moet in procedures worden vervat. Laat de NAM beseffen dat de gaswinning tot meerkosten leidt waarvoor ze verantwoordelijkheid moet nemen. Geef de bewoners de kans om hun verbeterplannen in te passen in herstel.'

Garantieregeling

Om de positie van huiseigenaren te versterken wil de PvdA een goede garantieregeling. 'Het risico op waardeverlies ten gevolge van de aardbevingen wordt dan weggehaald bij de bewoners. Dat geeft de huiseigenaren de broodnodige rust. Noord-Groningen doet dan weer mee als vestigingsregio, zonder nadelen als gevolg van de gaswinning. Dit brengt de woningmarkt weer op gang en helpt verpaupering van de regio te voorkomen', aldus Oldenhof.

Meerjarenprogramma

Deze week vergaderen de gemeenteraden van de aardbevingsgemeenten over het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'. De PvdA-fracties van Delfzijl, Loppersum, Appingedam, Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne pleiten in hun bijdragen voor een steviger positie van de huiseigenaren.