Raad van State: gaswinning moet terug naar 27 miljard kuub

De gaswinning moet voorlopig worden teruggebracht tot maximaal 27 miljard kuub per jaar. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.
In het voorjaar besloot minister Kamp van Economische Zaken dat de NAM 33 miljard kuub mag winnen. Dat wordt nu dus 6 miljard kuub minder. Daarnaast mag in en rond Loppersum nog steeds geen gas worden gewonnen.
Mocht het een koud jaar blijken te zijn, dan mag alsnog 33 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Hetzelfde geldt voor de winning bij Loppersum, indien de leveringszekerheid in gevaar komt.

Besluiten vernietigd

De hoogste bestuursrechter heeft het gasbesluit van januari en het wijzigingsbesluit van juni van de minister vernietigd. Volgens de Raad van State is de minister er ten onrechte vanuit gegaan dat de risico's in het bevingsgebied hetzelfde zijn als de risico's in het rivierengebied in het midden van Nederland.
Ook had Kamp beter moeten motiveren waarom hij bij het bepalen van het maximale winningsniveau is uitgegaan van een relatief koud jaar, waardoor in minder koude jaren meer gas wordt gewonnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.
Daarom moet de minister met een nieuw winningsbesluit komen.

Ruim veertig bezwaarmakers

Begin september hebben 41 personen en instanties aangedrongen op het stevig terugschroeven van de gaswinning in Groningen. Onder de bezwaarmakers zitten onder meer de provincie Groningen, waterschappen en gemeenten. Tegen de uitspraak kunnen de partijen niet in beroep.
Lees hier ons liveblog terug over de uitspraak van de Raad van State.