Krachtig signaal van Staten: 'Plan Alders gaat niet ver genoeg'

Provinciale Staten van Groningen hebben unaniem een pakket aan eisen opgesteld voor de verbetering van het plan van aanpak van Nationaal Coördinator Hans Alders.
'Rennen voor Groningen'

In een gezamenlijk aangenomen motie worden zestien verbeterpunten genoemd, die nodig zijn om het vertrouwen van de Groningers te herstellen.
'Het plan van Alders is een stapje vooruit, maar gaat lang niet ver genoeg. We gaan rennen voor Groningen', zegt SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman. Zij is de initiatiefnemer van de motie.

Eisen

Het verder verminderen van de gaswinning, geen rol meer voor de NAM bij de afwikkeling van schade en het uitbreiden van de waardevermeerderingsregeling voor alle inwoners per 1 januari zijn de belangrijkste eisen.
Daarnaast willen de Staten dat de juridische positie van inwoners versterkt wordt, door middel van een rechtsbijstandsverzekering. Ook de onveiligheid van scholen en zorginstellingen moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Verder wensen de Staten voor het nieuwe jaar duidelijkheid over de veiligheid van industriële complexen.

Geld

Tot slot moet er voldoende geld beschikbaar komen voor de plannen van de Nationaal Coördinator.

Lobbyen

Met de motie van de Staten moet het provinciebestuur de boer op in Den Haag. De lobby zal zich vooral richten op het Kabinet, Tweede Kamerleden, de Nationaal Coördinator en de NAM.
Vlak voor kerst velt het Kabinet een definitief oordeel over het plan van aanpak van Hans Alders.