Fracties in Staten zijn gematigd optimistisch over uitspraak Raad van State

Partijen in de Provinciale Staten van Groningen zijn redelijk opgetogen over het oordeel van de Raad van State over het gasbesluit van minister Kamp.
Wij vroegen vier fractievoorzitters naar hun eerste reactie.

Sandra Beckerman (SP)

'Het is goed dat de minister bakzeil heeft gehaald. Twee gaswinningsbesluiten zijn vernietigd. Uiteraard is dat nog niet genoeg, maar we gaan door met de strijd.'

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

'Dit is erkenning voor de Groningers. Afgelopen jaren is onvoldoende gekeken naar de veiligheid en daar maakt de Raad van State korte metten mee. Dat getuigt van lef van de rechters. Laat het kabinet dit als signaal zien.'

Mirjam Wulfse (VVD)

'Ik weet niet of dit nu genoeg is. Ik kijk wat dat betreft erg uit naar een besluit van de minister in het nieuwe jaar, waarbij duidelijk moet worden of Groningen de basis blijft voor de gasvoorziening of dat ons gasveld aanvullend wordt.'

Eugenie Stolk (PvdA)

'Dit is stap één en nu moeten we kijken of we de minister zover krijgen om het oordeel van de Raad van State ook uit te voeren. Mijn fractiegenoten in Den Haag hebben hier inmiddels een debat over aangevraagd.'