Geen studentencomplexen meer in tuinen Stad

Stadjers hoeven niet meer te vrezen voor een studentencomplex vlak bij hun gevel. Ook extra verdiepingen op bestaande huizen, bedoeld voor jongeren, zijn niet meer mogelijk.
Het college van B&W in de gemeente Groningen zorgt ervoor dat dit soort nieuwbouw voor studenten in twaalf wijken niet zomaar meer kan. Nieuwbouw geldt er alleen voor huishoudens en daar vallen studenten niet onder. Verder moeten woningen minimaal vijftig vierkante meter groot zijn, terwijl studentenkamers over het algemeen veel kleiner zijn.

Bestemmingsplan

Van deze regels kan wel worden afgeweken, maar alleen met toestemming van de gemeente. 'Daarvoor moeten we afwijken van het bestemmingsplan', legt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) uit. 'Dat betekent dat er een apart besluit nodig is, waar ook inspraak bij hoort. Dat er zomaar binnen het bestemmingsplan allerlei rare uitbouwsels verschenen behoort tot het verleden.'

Twaalf wijken

De twaalf wijken waar de regels voor gelden zijn de Binnenstad, Binnenstad-Oost, Helpman, Oosterparkwijk, Hortusbuurt-Noorderplantsoen, Korrewegwijk-de Hoogte, Kostverloren, Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Oranjebuurt-Noorderplantsoen, Oud Zuid, Schildersbuurt en de Oosterpoort.