Nieuwsanalyse: Geen regie in Oost-Groningen

De regierol van het provinciebestuur. Bijna in ieder debat in Provinciale Staten komt het wel ter sprake.
Vooral PvdA en VVD, de voormalige coalitiepartijen, uiten kritiek op de bestuursstijl van het nieuwe college. Zo ook woensdagavond in het debat over de aanpak van bevolkingskrimp in Oost-Groningen.

Minder gelul

'Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er minder geluld wordt en wat meer wordt gepoetst?', vroeg PvdA-Statenlid Gert Engelkes zich af. Doelend op gemeenten die bij de aanpak van krimp niet verder komen dan praten en plannen maken.
Met zijn vraag sluit Engelkes aan bij conclusies van de Noordelijke Rekenkamer die onlangs oordeelde dat in het krimpbeleid relatief veel geld is besteed aan het maken van plannen terwijl de concrete uitvoering op zich laat wachten.

Herindeling

Volgens VVD-Statenlid Nico Bakker ligt het aan de bestuurscultuur in Oost-Groningen. 'Ze staan met de rug naar elkaar. Dat staat effectief beleid in de weg.' Voor Bakker opnieuw aanleiding om te pleiten voor gemeentelijke herindeling. 'We weten hoe dit college achterover leunt, maar actie is geboden.'
Het college met daarin SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks kijkt daar heel anders tegen aan. De coalitie wil zaken van onderop regelen met meer ruimte voor de gemeenten.

Geen dwang

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) verantwoordelijk voor het krimpbeleid laat zich dan ook niet uit de tent lokken. 'Ik ga echt niet de verantwoordelijkheid van de gemeenten overnemen.'
Tegelijkertijd erkent Eikenaar dat de tijd van praten voorbij is: 'Er moet nu uitvoering van de plannen komen. Het studeren is over, maar ik kan die gemeenten nergens toe dwingen. Ik heb ze niet aan een touwtje.'

Op de rem

En als gemeenten echt niet mee willen werken? Dan is dat niet anders, zo betoogt de gedeputeerde: 'Ik kan niet iedere keer aandacht besteden aan iedereen die op de rem trapt'. Om uit de impasse te komen stelt Eikenaar voor het krimpgebied op te knippen in drie verschillende regio's.
De Statenleden van PvdA en VVD zien het met lede ogen aan. 'De krimpproblematiek moet je provinciebreed aanpakken', zegt Engelkes. Statenlid Bakker zet het nog scherper neer: 'De regie ontbreekt totaal.'

Pleitbezorger

Andere partijen laten het thema voor wat het is. Alleen op het punt van de herindeling voelt D66 zich uitgedaagd. De partij was in het vorige college een warm pleitbezorger van die herindeling. Statenlid Henri Schijf zegt woensdag: 'Ik heb nog nooit gehoord dat dit college achterover wil leunen.'
Dat schept verwachtingen voor de toekomst. Het zou voor Oost-Groningen niet verkeerd zijn.
Door: Remy van Mannekes