Behandeling in raad Leek over bedrijfswoningen uitgesteld

© RTV Noord
De raadscommissie van Leek heeft de behandeling van de beleidsnotitie over het gebruik van bedrijfswoningen op het allerlaatste moment uitgesteld.
Dat gebeurde op verzoek van belanghebbenden die te laat waren uitgenodigd om in te spreken. De commissie die het beleidsstuk zou bespreken besloot daarop de bespreking van het onderwerp te verdagen.
Wanneer de raad zich nu over de notitie buigt is nog niet bekend.