'NAM wil dat geheime stukken gaswinning worden vernietigd'

© RTV Noord
De NAM heeft advocaten onder druk gezet om geheime documenten over de gaswinning niet openbaar te maken.
Dat zeggen de raadslieden van Sijbrand Nijhoff uit Zijldijk, die vorige week een kort geding tegen de Staat verloor.

Rol van de Staat

Het gaat om een briefwisseling over de Maatschap Groningen, die in 1963 werd opgericht voor de gaswinning in onze provincie. Daaruit zou blijken dat de Staat mede-exploitant is van het Groningse gasveld.

Bewust verzwegen

Die grote rol van de Staat bij de gaswinning is destijds bewust verzwegen, zo concludeert advocaat Marcella Spithoff van advocatenkantoor Van der Sluis, Van der Zee en Kalmijn uit oude documenten. Deze zijn in het bezit van de juristen.
Het gaat onder meer om een brief, waarin de toenmalige minister van Justitie zijn collega van Economische Zaken nadrukkelijk adviseert open te zijn over de rol van de Staat bij de gaswinning.
'Afgezien dat het principieel ongewenst is dat de Staat meedoet aan wetsontduiking, meen ik dat het een ernstig bezwaar is dat deze wetsontduiking dient om aan wetsbepalingen omtrent openbaarheid te ontkomen', zo waarschuwt de bewindsman van Justitie zijn collega van Economische Zaken. Die laatste legt dat advies naast zich neer.

Vernietigen

Volgens Spithoff heeft de NAM het advocatenkantoor verzocht deze brief te vernietigen. De NAM zou daarmee willen voorkomen dat de zaak in de openbaarheid zou komen. 'Dit zijn ongehoorde praktijken, die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat moet naar buiten', vinden de advocaten.

Energie Beheer Nederland

Uit de stukken kan volgens de raadslieden worden geconcludeerd dat tot op de dag van vandaag de Staat zich veel actiever met de gaswinning in Groningen bemoeit, dan tot nu is aangenomen. De Maatschap Groningen bestaat nog steeds en wordt gevormd door de NAM en overheidsinstantie Energie Beheer Nederland (EBN). In de verhouding 60/40 procent.
Spithoff vindt dat de Staat haar eigen rol bij de gaswinning naar buiten toe ook nu nog zo klein mogelijk houdt. 'De NAM wordt steeds als concessiehouder naar voren geschoven. Door de Staat zelf, die feitelijk mede-concessiehouder is. Dat is heel curieus', vindt Spithoff.

Reactie NAM

Volgens de NAM is er geen sprake van dat er druk is uitgeoefend op het advocatenkantoor. 'Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld', reageert woordvoerder Sander van Rootselaar.
Hij wijst erop dat de Staat door Sijbrand Nijhoff is gedagvaard en niet de NAM. Volgens hem is over deze zaak vooraf geen contact geweest. Wel over een bodemprocedure, die Nijhoff in verband met de schade-afwikkeling ook tegen de NAM heeft aangespannen.

Hoger beroep

In het kort geding eiste Nijhoff dat de Staat de gaswinning stillegt. De rechter wees dat af. De kans is groot dat er een hoger beroep volgt.
'En dan gaan we die geheimzinnige toestand rond de stille Maatschap Groningen weer heel nadrukkelijk voor het voetlicht brengen,' kondigt Spithoff aan.