VVD Haren krijgt nieuwe fractievoorzitter

© RTV Drenthe
VVD-fractievoorzitter Titian Oterdoom stopt per 1 januari als raadslid in Haren. Ietje Jacobs-Setz vervangt hem als fractievoorzitter.
Oterdoom vindt het raadslidmaatschap op gespannen voet staan met zijn werk als onafhankelijk procesmanager, zo meldt de VVD in een verklaring. Oterdoom was pas sinds maart 2014 lid van de Harener gemeenteraad. Tussen 2003 en 2005 zat hij ook in Provinciale Staten.
De opengevallen plek in de Harener VVD-fractie wordt ingevuld door Arnold Bergsma, die al plaatsvervangend raadscommissielid was.
Oterdoom blijft wel actief als gebiedscoördinator voor windenergie in de Veenkoloniën.