Hoogleraar krijgt hoge koninklijke onderscheiding

© rug.nl
Professor Henk Broer van de Rijksuniversiteit Groningen is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw.
Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen heeft de koninklijke onderscheiding uitgereikt.

Wiskundige taal

Broer is hoogleraar en internationaal topwetenschapper op het gebied van dynamische systemen in de wiskunde. In deze discipline wordt de wiskundige taal ontwikkeld voor het beschrijven van veranderingen in fysische en wiskundige verschijnselen.

Internationaal bekend

De betekenis van Broer voor de wiskunde, zowel nationaal als internationaal, is enorm. Vrijwel iedere specialist op het terrein van de dynamische systemen kent het werk van Broer.

Jeugd

Broer heeft ook vele jonge wiskundigen opgeleid en zich voortdurend ingezet voor het populariseren van de wiskunde. Om een breed publiek enthousiast te maken voor het vak, is het belangrijk dat er goede en betaalbare boeken over wiskunde beschikbaar zijn. Om die reden is Broer vele jaren lid geweest van de redactie van de Epsilon-uitgaven voor wiskunde.
Professor Broer is vrijdag met pensioen gegaan.