Vrachtverkeer tijdens spits gefilmd rond Stad

© Jos Schuurman/FPS
Groningen Bereikbaar gaat vanaf 30 november rond Groningen vijf dagen lang tijdens de ochtend- en avondspitsen het vrachtverkeer filmen.
Groningen Bereikbaar wil aan de hand van de gefilmde voertuigen samen met distributiebedrijven plannen maken om de regio bereikbaar te houden als er grote infrastructurele werken uitgevoerd worden.
Tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg heeft Groningen Bereikbaar de opdracht om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Kentekens

Het filmen gebeurt op negen locaties in en rond Groningen en Assen. Groningen Bereikbaar benadrukt dat er geen kentekens worden geregistreerd.
Dit zijn de locaties waar wordt gefilmd.