Gas uit mest is 'big business'

Biogas uit mest halen lijkt interessanter dan ooit door de subsidie die minister Kamp er voor over heeft.
Miljarden

De komende jaren is veel geld beschikbaar voor boeren die hun mest willen vergisten en het gas willen leveren aan energiebedrijven of het bedrijfsleven. Minister Kamp verhoogt de subsidiepot voor dit soort initiatieven tot 8 miljard euro.

Mono

Het gaat dat om zogeheten monovergisters, vergisters waar alleen mest in gaat, dus zonder toevoeging van biomassa zoals mais, graan of afval uit de levensmiddelenindustrie.

Subsidie

Het gas dat op deze manier gewonnen wordt kan meehelpen aan het behalen van de milieudoelstellingen die het kabinet zich gesteld heeft. Door de extra subsidie krijgt de boer ongeveer 50 cent voor gas uit zuivere mest, in plaats van 20 cent voor biogas uit mest vermengd met biomassa.

Milieudoelstellingen

Als alle veeteeltbedrijven meedoen kan met monovergisters ongeveer een miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Behalve dat het goed is voor de milieudoelstellingen zou het de teruggeschroefde gaswinning in Groningen deels kunnen compenseren.

Van Oosten

Agrarisch ondernemer Henk van Oosten uit Meeden ziet wel brood in de nieuwe subsidieregeling. Hij exploiteert een grote biogasinstallaltie in Veendam. Daar wordt nu nog mest vermengd met biomassa, maar de installatie is vrijeenvoudig om te bouwen tot een monovergister.

'Kans pakken'

Van Oosten gaat dan veel minder gas produceren, maar wel tegen een lagere kostprijs en, dankzij de subsidie, tegen een veel hogere verkoopprijs. Hij wil het gas gaan leveren aan bedrijven in de buurt of er zelf een drogerij mee beginnen. 'Je moet de kansen pakken die je geboden worden', zegt Van Oosten. En dus gaat zijn aanvraag binnenkort de deur uit.