RSG Ter Apel krijgt als eerste middelbare school bibliotheek voor vmbo-scholieren

© Henk Drenth/Groningen in Beeld
RSG Ter Apel krijgt als eerste middelbare school in de provincie Groningen een bibliotheek van Biblionet Groningen op school. De scholengemeenschap gaat hiervoor samenwerken met de koepelorganisatie van bibliotheken in stad en provincie.
De komst van de bibliotheek, specifiek gericht op vmbo-scholieren, is mogelijk dankzij een bijdrage uit de landelijke stimuleringsregeling van Kunst van Lezen. Die wil dat vrij lezen en vrijetijdslezen onderdeel wordt van het onderwijsprogramma en taalbeleid van scholen.
Verwacht wordt dat leerlingen hierdoor meer zin krijgen om te gaan lezen. Ook moet het leiden tot meer taalvaardigheid.

Primeur voor Groningen

Volgens Biblionet Groningen is RSG Ter Apel de eerste school in onze provincie die aan het landelijke project 'de Bibliotheek op school voor het VMBO' meedoet. Naast het leveren van een actuele en gevarieerde collectie, ondersteunt Biblionet Groningen de school met advies en het faciliteren van activiteiten.