'Gesjoemel met onderzoeken naar gevolgen gaswinning'

Er wordt gesjoemeld met metingen naar de gevolgen van gaswinning voor de Groningse bodem. Met als gevolg dat voorspellingen op grond waarvan beslissingen worden genomen over de gaswinning, een slag in de lucht zijn.
Tot die conclusie komt bodemdalingsanalist en oud NAM-medewerker Adriaan Houtenbos in zijn onderzoek 'Gesjoemel met bodembeweging'. Daarin heeft hij de bodemdaling in Groningen in de afgelopen twintig jaar bestudeerd.

Slager keurt eigen vlees
De onbetrouwbaarheid van de voorspellingen vloeit volgens hem voort uit de wijze waarop de gaswinning in ons land is geregeld. 'De overheid met zelf grote belangen bij gaswinning, geeft producenten teveel ruimte om zelf te bepalen wat onderzocht wordt en wie toegang krijgt tot de onderzoeksgegevens. De slager keurt zijn eigen vlees. Dat moet stoppen,' concludeert Houtenbos.

Hij komt verder tot de slotsom dat bodemdalingen en aardbevingen door gaswinning in de praktijk veel ernstiger uitpakken dan eerder voorspeld. Zo komt de bodemdaling trager op gang dan is voorzien. Ook zijn volgens Houtenbos de bodemdalingskommen dieper en steiler dan eerder uit allerlei onderzoek naar voren kwam.

Gevolgen niet te overzien
'Door de onbetrouwbaarheid van de voorspellingen zijn de gevolgen voor mens en natuur niet te voorzien. We worden steeds weer verrast door ernstigere bodemdaling en aardbevingen. Ook met de hand aan de kraan blijft de vraag of dijken, het wad en gebouwen toekomstbestendig zijn,' schrijft Houtenbos.
Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok
Deel dit artikel:

Recent nieuws