Plan verhoging waterpeil stuit op verzet boeren (update)

Afdeling De Marne van LTO Noord gaat beroep aantekenen tegen de plannen om het waterpeil in het Lauwersmeergebied te verhogen. De provincies Groningen en Friesland, de waterschappen en Staatsbosbeheer willen het waterpeil zes weken lang met veertig centimeter verhogen.
En dat stuit volgens akkerbouwer Gerard Hegge, voorzitter van LTO Noord afdeling De Marne, enkele honderden boeren tegen de borst. 'De bezwaren zijn er al langere tijd', laat hij weten. 'Een aantal jaren geleden was er ook al weerstand tegen het plan. We krijgen nu het gevoel dat het plan er vrij snel doorheen gedrukt moet worden.'

Uitgebreid bezwaar

De boeren zijn niet de enige die ageren tegen het plan, omwonenden willen zelfs naar de rechter stappen wanneer het plan dreigt door te gaan. Afgelopen maandag hebben de boeren zich tijdens een vergadering van LTO uitgesproken tegen de plannen. 'Als LTO hebben we een uitgebreid bezwaar ingediend tegen het plan.'

Natte velden

Hegge en zijn achterban vrezen bij flinke regenval dermate natte gedeelten land, dat ze pas later aardappels kunnen poten of graan kunnen zaaien. 'Als er extreem veel regen zou vallen zoals afgelopen weken, is onze angst dat het water niet snel genoeg gespuid kan worden op de Waddenzee.'

Schadefonds ontoereikend

Volgens Hegge ontstaat er dan schade aan de gewassen. Het Schadefonds dat deze schade zou moeten vergoeden is volgens Hegge 'een lachertje'. LTO heeft geprobeerd de provincie Groningen in een overleg op andere gedachten te brengen, maar die poging leverde niets op. 'Er is uitgebreid contact met de provincie geweest, maar zij is niet van plan haar mening aan te passen.'

Reactie provincie Groningen

Woordvoerder Matthé ten Wolde van de Provincie Groningen zegt dat de provincie haar mening nog niet kan aanpassen, omdat de inspraakprocedure nog tot 30 november loopt. 'En we kunnen geen mening aanpassen voordat deze periode is afgerond. Het plan ligt immers nog ter inspraak.'