Aantal zwakke scholen in Groningen neemt af

Kamerlingh Onnes in Groningen
Kamerlingh Onnes in Groningen © Google Street View
Het aantal scholen in onze provincie dat een voldoende krijgt van de Onderwijsinspectie neemt toe.
Acht basisscholen in de provincie zijn zwak of zeer zwak. Ruim 97 procent van de basisscholen scoort wel een voldoende. Vorig jaar was dat bijna 96 procent.

Voorgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs voldoet ruim 96 procent van alle afdelingen (vmbo, havo en vwo). Dat is beter dan vorig jaar; toen voldeed ruim 91 procent aan de eisen. In het voortgezet onderwijs heeft Groningen geen afdelingen die zeer zwak zijn. Wel zijn er vier zwakke afdelingen.

Landelijk

Het Groningse voortgezet onderwijs doet het daarmee goed vergeleken met het landelijk beeld (96,3 procent met een voldoende, tegenover 95,2 in Groningen). Het Groningse basisonderwijs doet het net iets slechter (97,2 tegenover 97,9 landelijk)

'Zeer zwak'

De onderwijsinspectie geeft een school het predikaat 'zwak' als de prestaties over een langere periode lager zijn dan mag worden verwacht. 'Zeer zwak' krijgt een school als ook het onderwijsproces niet deugt. Dan gaat het bijvoorbeeld om of de leraar duidelijk uitlegt, of leerlingen gemotiveerd worden en om hoe de school de prestaties van leerlingen bijhoudt.

Overzicht zwakke en zeer zwakke scholen

In het voortgezet onderwijs gaat het om twee vmbo-afdelingen van het Eemsdelta College in Delfzijl (vmbo B, vmbo K). Ook de have en vwo-afdelingen van de vestiging Kamerlingh Onnes van het Reitdiep College in de stad scoren zwak.

Basisscholen

In het basisonderwijs gaat het om de volgende zwakke scholen (gebaseerd op cijfers van 1 september 2015): obs Onnema in Zandeweer, RKBS H.Gerardus in Ter Apel, obs Westerschool in Stadskanaal en pcbs De Hoeksteen in Groningen. De Hoeksteen is naar eigen zeggen ondertussen van die lijst gehaald.
Zeer zwak zijn obs De Ent in Hellum, obs Houwingaham in Bad Nieuweschans en obs De Hasselbraam in Leek.