Gemeente Ten Boer verdwijnt in gemeente Groningen

© Jeroen Berkenbosch / RTV Noord
De gemeenten Groningen en Ten Boer gaan van start met de herindeling.
De twee colleges van burgemeester en wethouders stellen een 'concept herindelingsontwerp' op, waarbij Ten Boer opgaat in de gemeente Groningen.

Eerste formele stap

De gemeenteraden mogen daar vervolgens over oordelen. Onlangs sprak de meerderheid van de gemeenteraad in Ten Boer zich al uit voor een fusie met de stad. Met het opstellen van het 'concept herindelingsontwerp' is de eerste formele stap gezet.

Opgeheven

Ten Boer en Groningen kiezen voor een 'lichte samenvoeging'. Dat betekent dat alleen Ten Boer wordt opgeheven; Groningen blijft bestaan. Voor het personeel heeft dat gevolgen. Het Groningse personeel behoudt zijn baan, terwijl dat voor de medewerkers van Ten Boer onzeker is.

Verkiezingen uitgesteld

De nieuwe gemeente Groningen moet op 1 januari 2019 een feit zijn. De colleges van de huidige gemeenten blijven daarom een half jaar langer aan. Normaal gesproken zouden de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn, maar die worden naar november van dat jaar verplaatst. Op die manier kan direct de raad voor de nieuwe gemeente worden gekozen.

Agrarisch gebied

Volgens wethouder Ton Schroor van Groningen is het een logische stap, omdat beide gemeenten al veel samenwerken. 'Met Ten Boer komt er wel een heel groot agrarisch gebied bij en we moeten nog kijken of we daarvoor passende regels hebben.'
Inwoners van zowel Ten Boer als Groningen mogen aangeven wat ze van de herindeling vinden en welke wensen en bedenkingen ze hebben.