Tegemoetkoming huishoudelijke hulp in Stad omhoog

© andyreis / sxc stock exchange
De tegemoetkoming die Stadjers kunnen krijgen voor huishoudelijke hulp gaat omhoog. Ze konden tien euro per uur huishoudelijke hulp krijgen; dat bedrag is nu ruim vijftien euro.
Dit kan doordat de gemeente Groningen rijksgeld over heeft en het Rijk minder strenge regels stelt aan de besteding van dat geld.
Stadjers die voorheen lichte huishoudelijke hulp vergoed kregen, moeten dit volgend jaar zelf inkopen. De verwachting is dat veel mensen dit niet zullen doen. Om de gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector te verzachten, stelde het Rijk geld beschikbaar. De gemeente Groningen gebruikt dat om mensen in de kosten tegemoet te komen.

Geld over

De gemeente Groningen heeft dit jaar het rijksgeld niet opgemaakt; er is zeven ton over. Dat was bestemd voor mensen die gebruik maakten van de was- en strijkservice. Daar konden ze een tegemoetkoming in de kosten voor krijgen. Dat deden minder mensen dan verwacht.
Wethouder Ton Schroor: 'Mensen hebben het wassen en strijken blijkbaar anders weten op te lossen. Komend jaar kunnen ze het geld niet alleen daarvoor inzetten, maar voor alle vormen van huishoudelijke hulp.'

Aanvragen

In totaal is er voor volgend jaar bijna drie miljoen euro beschikbaar. Stadjers die geen aanvraag hebben gedaan, maar dat nu alsnog willen, moeten dat nog dit jaar doen. De gemeente gaat iedereen die dat nog niet heeft gedaan daartoe uitnodigen.
Voor thuiszorgorganisaties betekent het dat ze pas eind van dit jaar kunnen beoordelen hoeveel personeel ze volgend jaar nodig hebben. Mogelijk kunnen ze tijdelijk meer mensen aan het werk houden. Dat geldt dan alleen voor 2016, want het Rijk stelt alleen voor komend jaar geld beschikbaar. Wat daarna gebeurt is nog onduidelijk.

Ontslagen

TSN Thuiszorg maakte in augustus bekend vanwege de bezuinigingen bijna driehonderd medewerkers in de stad Groningen te moeten ontslaan.