Politiek wil weten wat afschieten ringweg kost

De Partij voor de Dieren, Groninger Belang en de PVV in Provinciale Staten van Groningen willen weten wat het de provincie kost als het huidige plan voor de zuidelijke ringweg alsnog wordt afgeblazen. De SP wil een onderzoek naar die kosten wel steunen.
'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald', vindt Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Externe deskundigen

De Raad van State gaf in september aan dat de stuurgroep zuidelijke ringweg (Rijk, provincie en gemeente) nog wat huiswerk heeft. De hoogste bestuursrechter wil extra informatie op een vijftal punten. Zo moet onder andere nog een verkeersveiligheidsaudit worden uitgevoerd. Daarin wordt het oordeel van externe deskundigen gevraagd over het plan.
De Wrede vindt dat een gevoelig punt. 'Er zijn zoveel externe deskundigen die dit plan voor de ringweg geen goed plan vinden. En de weerstand blijft maar groeien, dat zie je ook vanavond.'
Meerdere organisaties maakten van de gelegenheid gebruik om Provinciale Staten te wijzen op gevaren, risico's en problemen, die zij zien als het huidige plan wordt uitgevoerd. 

Niet serieus genomen

De insprekers kregen woensdagavond tijdens de commissievergadering in het provinciehuis meteen bijval van Ton van Kesteren (PVV): 'Voortschrijdend inzicht. Het megalomane plan dat er nu ligt, heeft geen draagvlak. Omwonenden voelen zich niet serieus genomen en ondernemers trekken alvast weg uit de stad, die straks voor een paar jaar op slot gaat.'

Gevoelige snaar

Tim Zwertbroek, fractievoorzitter van D66, reageerde meteen op de politieke fracties, die nu willen onderzoeken wat het kost als het huidige plan van tafel gaat. Vooral coalitiegenoot Jan Wolters van de SP leek bij Zwertbroek een gevoelige snaar te raken door te zeggen dat hij een onderzoek naar de financiële gevolgen van een 'exit' steunt.
'Het plan voor de ringweg blijven we gewoon steunen, maar als de Partij voor de Dieren zo'n onderzoek nodig heeft, wil ik dat best steunen', zegt Wolters.
Zwertbroek: 'Wie houd je dan voor de gek? Als we van al onze eerder genomen besluiten en in gang gezette plannen gaan onderzoeken wat het kost als we de stekker eruit trekken, kunnen we net zo goed water naar de zee gaan dragen. We moeten hier discussiëren over twee brieven over de tussentijdse uitspraak van de Raad van State. In plaats daarvan praten we over wat het kost om de plannen te schrappen. Dit is zo weinig productief en geeft andere partijen weinig vertrouwen.'

Een goed idee

Het CDA stelde voor om een onderzoek pas te overwegen, nadat de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld over de plannen voor de zuidelijke ringweg. De PvdA vond dat een goed idee.
De Partij voor de Dieren dient echter tóch binnenkort een motie voor een onderzoek in.