Krimpexperts delen oplossingen tijdens Krimp Congres in Stad

'Als ik zie hoe men elkaar steeds meer en vaker opzoekt om oplossingen te bedenken, ben ik optimistisch over de toekomst van de krimpgebieden.' Dat zegt Angelique van Wingerden van het Kennisnetwerk Krimp, een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.
Ze organiseerde donderdag in de Oosterpoort in Groningen het Krimp Congres.

Noodzaak

'We weten nog te weinig over oplosssingen voor de krimp', vindt Van Wingerden. Dat maakte meteen de noodzaak duidelijk van zo'n congres. Honderden vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, scholen en adviesbureaus namen er aan deel.

Uitvoering

Met workshops als 'De lokale veerkracht onder druk' of 'De charme van het Groninger platteland' geven deskundigen hun mening over oplossingen voor de krimp. 'Vier à vijf jaar geleden werd het probleem aangekaart, nu zijn we daadwerkelijk projecten aan het uitvoeren', stelt Van Wingerden vast.

Intensief overleg

Opvallend daarbij is dat partijen die voorheen nauwelijks met elkaar praatten, dat nu wel doen. Bijvoorbeeld corporaties en welzijnsinstellingen. Een deel van hun panden staat leeg of wordt minder waard door de krimp. 'Vroeger hadden beiden blijkbaar geld genoeg om daar in hun eentje een mouw aan te passen, maar nu is er intensief overleg.'

Op de goede weg

'Krimp vraagt om antwoorden die we nu aan het uitproberen zijn', zegt Van Wingerden. Ze is ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn. Ze citeert graag de woorden van de Damster wethouder Annelies Usmany: 'Waar we nu hier mee bezig zijn, is over tien jaar in heel Nederland gemeengoed.'