Actiegroepen twijfelen aan onafhankelijkheid Emme Groot

© Jos Schuurman/FPS
De actiegroepen Tegenwind N33 en Storm Meeden twijfelen aan de onafhankelijkheid van gebiedscoördinator Emme Groot.
De voormalige burgemeester van Delfzijl moet de verschillende belanghebbenden voor de realisatie van windpark N33 dichterbij elkaar brengen. De actiegroepen willen pas in gesprek gaan met Groot wanneer hij een waslijst van 28 vragen op korte termijn schriftelijk heeft beantwoord.

Geen vertrouwen

Tegenwind N33 en Storm Meeden vragen zich namelijk af in hoeverre Groot als lid van de Partij van de Arbeid onafhankelijk is. 'De PvdA wil haast maken met de realisatie van windenergie op land voor 2020. Dit wekt geen vertrouwen bij de bevolking', aldus de actiegroepen in een brief aan de nieuwbakken gebiedscoördinator.

Gebrek aan draagvlak

De actiegroepen benadrukken dat er geen draagvlak is voor windpark N33 en vragen zich af wat de intenties zijn van Groot. De partijen zijn al enkele jaren druk doende de realisatie van het windpark te voorkomen, maar zijn bang dat het windpark voor Groot al een vaststaand feit is.