Winschoter banenmarkt leidt tientallen mensen naar nieuw werk

© Mario Miskovic/RTV Noord
De tweede editie van de Banenmarkt van het Noorden in Winschoten heeft tientallen werkzoekenden een nieuwe baan opgeleverd. Uit een enquête onder de deelnemende bedrijven blijkt dat er ruim 50 plaatsingen zijn gerealiseerd.
Meer dan de helft hiervan bestaat uit reguliere banen, de overige werkzoekenden hebben opleidingsplaatsen en werkervaringsplaatsen gevonden. Dit gebeurde mede dankzij een tweetal workshops en de mogelijkheid tot het maken van een

Breed publiek

De bezoekers van de banenmarkt in de Winschoter Tramwerkplaats kwamen niet alleen uit Oost-Groningen. Pakweg een kwart van de bezoekers kwamen uit overige delen van de provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Duitse bedrijven

Wat de bezoekers bleken te waarderen was de aanwezigheid van Duitse bedrijven en organisaties, in combinatie met informatie over werken over de grens. Een ruime meerderheid gaf aan hier erg tevreden over te zijn.