Geschiedenis dwarsboomt plannen Hoogezandster boer

© Johan Spelbrink (Groningen in Beeld)
De gemeente Hoogezand-Sappemeer steekt een stokje voor de plannen van boer Hoiting om een sloot te graven aan de Kalkwijk in Hoogezand.
Archeologische verwachtingswaarde

Hoiting was al begonnen met graven toen de gemeente er lucht van kreeg en het werk per direct liet stilleggen. Reden: de archeologische verwachtingswaarde van de grond waarin de sloot gegraven wordt.

Rijksdienst

Dat zit zo. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft voor heel Nederland in kaart gebracht in welke gebieden mogelijk interessante sporen uit de geschiedenis in de bodem verborgen zitten. Dat doet die Rijksdienst onder meer op basis van grondsoort, hoogte van het gebied en tal van andere factoren.

Stenen tijdperk

En laat nou net de grond van boer Hoiting mogelijk interessant zijn. Dat zou kunnen kloppen, want niet zo lang geleden werden er voorafgaand aan de bouw van het Winkelpark Hoogezand, niet veel verderop, pijlpunten en vuurplaatsen uit de steentijd gevonden. Voor Jan met de Pet zijn die laatste niet meer dan wat verkleuringen in de grond, maar archeologen worden er gelukkig van.

Bestemmingsplan

Boer Hoiting niet. Hij wil gewoon gaan graven, maar mag dat dus niet. Hij maakt bezwaar tegen dat besluit omdat hij vindt dat er in het bestemmingsplan buitengebied staat dat er geen beletsels zijn. Hij krijgt gelijk van Algemene Commissie voor beroep- en bezwaarschriften van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Einde verhaal zou je zeggen.

College negeert advies

Maar dat is niet zo. Het college van B&W legt het advies van de commissie namelijk naast zich neer. Volgens het college vormt het bestemmingsplan inderdaad geen beletsel, maar de Erfgoedverordening Hoogezand- Sappemeer 2010 wel.
En dus mag er geen spade de grond in voordat er een verkennend archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Op kosten van boer Hoiting.